Årets Pressefoto

Årets Pressefoto har i et halvt århundrede været Danmarks mest prestigefyldte fotokonkurrrence, og har siden starten af 1970'erne stræbt efter at motivere til udviklingen af fotojournalistikken og vise fotografernes evnen til at fortælle visuelle historier.
Konkurrencen skal også udbrede kendskabet til fagets høje etiske standarder og værner om dansk fotojournalistiks troværdighed.

Siden Pressefotografforbundet lancerede Årets Pressefoto i 1974, har fotokonkurrencen udviklet sig sammen med forandringerne i faget.

Kategorier under forandring

I nutidens Årets Pressefoto-konkurrencer sender deltagerne materialet ind i forskellige kategorier. De afspejler dels de klassiske pressefotografiske discipliner, som bl.a. nyhed, sport, portræt og reportage, dels arrangørernes løbende bestræbelser på at rumme forandringer inden for fotojournalistikken med nye og reviderede kategorier.

Sådan har det ikke altid været. I de tidlige år med Årets Pressefoto, bestemte en jury, fra gang til gang, hvilke kategorier, billederne skulle premieres i ud fra det udvalg, der var sendt ind. I 1974  hed kategorierne Årets Billede, Årets Kollektion, Allround-kollektion, Årets Sportsbillede og Årets Spot. I 1977 kom Årets Farvebillede til, mens det først var i 1979, at begrebet Årets Billede blev afløst af Årets Pressefoto.
Siden 1989 har de levende billeder også haft deres faste plads i konkurrencen med kategorien Årets Tv-fotograf {link}, som efterhånden har udviklet sig til fire kategorier for tv, video og web.

Kategorierne Årets Pressefotograf og Årets Pressefoto er konkurrencens hovedpriser. Årets Pressefoto gives til fotografen bag det billede, en jury på tre eller fem personer udpeger som det bedste foto fra året. 

Prisen som Årets Pressefotograf gives til fotografen med den kollektion på fem billeder, som repræsenterer årets stærkeste visuelle stemme. Traditionelt har juryen lagt vægt på, at Årets Pressefotograf har mestret mange af fagets forskellige genrer, typisk også med fotos fra nogle af årets væsentlige historier og begivenheder. Fra og med 2019-konkurrencen lægges der lige så høj grad vægt på at hædre den specialiserede fotograf, som formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt.

Også andre af kategorierne i Årets Pressefoto forandrer sig i takt med at fotojournalistikken udvikler sig. For eksempel blev kategorien 'feature' i 2008 afløst af 'reportage', som lægger op til, at en historie fortælles gennem en mere rapporterende arbejdsmetode.

Fra mørkekammer til Photoshop

På den tekniske side gennemgik fotojournalistikken på ganske få år en stor omvæltning omkring året 2000. Her fortrængte digitalkameraer tidligere tiders kemiske film - og det betød, at fotograferne flyttede ud af mørkekamrene og ind bag computerskærme. Bedømmelsen af Årets Pressefoto rykkede også med, og fra at de flere tusinde billeder blev spredt ud på gulvet i et stort mødelokale til bedømmelse, blev de i 2004-konkurrencen gennemgået på computere. 

Teknologiskiftet i branchen bød på nye og omdiskuterede muligheder for billedbehandling. Indtil 2012 gjalt princippet om, at alt, hvad man kunne lave i et mørkekammer, også var tilladt digitalt. Efter en medlemsdebat det år blev reglerne revurderet og fik i stedet et etisk afsæt:

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik.
For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen, give en fair og troværdigt gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Du må gerne efterbehandle billederne digitalt i overensstemmelse med god praksis: Integriteten i det fotojournalistiske øjeblik skal altid bevares - der må for eksempel ikke fjernes eller tilføjes noget til det oprindelige billede.

De nye regler satte ikke alene begrænsninger for, hvor meget fotografen kunne tillade sig at billedbehandle fotografiet, men også hvor meget kombinationen af lyslægning og billedredigering kan ændre udtrykket i det, der fotograferes. Det blev tydeligt i  paprørssagen, hvor billeder, der af arrangørerne blev vurderet undertrykke for meget af omgivelserne, blev diskvalificeret fra konkurrencen.

Flere ord følger fotografiet

Set over et halvt århundrede dokumenterer Årets Pressefoto også den udvikling i historiefortælling, som fotojournalistikken har været igennem. For eksempel ledsages fotografiet i dag af mange flere ord end i konkurrencens første årtier: Billedteksterne var indtil langt op i 1990'erne gerne højst én sætning. Det var ofte blot ét eller to ord, som spillede direkte op til billedet. I dag hænger billeder og ord sammen i en større fortælling, og det afspejler også skifter fra det gode enkeltbillede til den mere gennemarbejdede reportage eller portrætserie i dagens fotojournalistik.

Opstillet eller rapporteret

Man må ikke lyve for læserne. Det er en fundmental regel i journalistik, og det gælder også i fotojournalistik. Læserne skal kunne stole på det, de ser. Lige som en tekniske fordrejning af billedet i photoshop ikke er tilladt i Årets Pressefoto, gælder det også iscenesættelser af fotografiet. I genrerne nyhed og reportage skal læserne kunne forvente, at fotografen ikke har påvirket de historier og situationer, der afbilledes.
Lidt anderledes er det i kategorien portræt, hvor der uundgåeligt er kontakt mellem kilde og fotograf. Her har fotografen en større frihed til sammen med kilden at iscenesætte billedet. Ofte er situationen og lokaliteten planlagt på forhånd {lin til kilde (Søren Pagter om fotojournalistikkens genrer)}

De aktuelle regler og retninglinjer for årets konkurrence kan findes her 

Kilder: Årenes Pressefoto af Carsten Reenberg og Søren Pagter. Det nødvendige fotografi af Søren Pagter, Årets Pressefoto udstillingskataloger.

Årets Pressefoto 2023

Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.

117 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.173 fotos og 33 tv/video-produktioner.

Dommere

Anne Svejgård Lund (tv/video), dokumentarfilminstruktør
Carsten Ingemann (foto), pressefotograf
Lasse Rahbek (tv/video), dokumentarinstruktør og fotograf
Maria Albrechtsen Mortensen (tv/video), videojournalist og fotograf
Sara Galbiati (foto), selvstændig fotograf
Sara Gangsted-Rasmussen (foto), freelance fotograf og billedredaktør

Årets Pressefoto 2022
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
126 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.899 fotos og 43 tv/video-produktioner.
Dommere
Casper Dalhoff (foto), fotojournalist, Jyllands-Posten
David Bering (tv/video) kreativ direktør, Montgomery
Heidi Lundsgaard (foto), freelance pressefotograf
Lars Bech (foto), freelance pressefotograf
Marte Christensen (tv/video), fotojournalist, TV2 Norge
Mette Mørk (tv/video), fotojournalist, Vejle Amts Folkeblad.

Årets Pressefoto 2021
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
144 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.162 fotos og 37 tv/web-produktioner.
Dommere
Anna U Mikkelsen (tv/web), videojournalist, TV 2 Echo
Jacob Carlsen (tv/web), freelancefotograf
Kasper Løftgaard (foto), freelance fotojournalist
Malene Anthony Sommerand (tv/web), videoproducer, Zetland
Thomas Borberg (foto) fotograf, Politiken
Vibeke Toft (foto), billedredaktør, Ritzau Scanpix

Årets Pressefoto 2020
Udstillingen blev på grund af situationen med coronasmitte åbnet ved en livestreamet prisuddeling på Det kongelige Bibliotek, København, en fysisk udstilling på Naturama i Svendborg samt ved projektion på bygninger i Fredericia og København.
164 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.622 fotos og 37 tv/web-produktioner
Dommere:
Assa Rytter (tv/web), dokumentarist
Claus Bjørn Larsen (foto), pressefotograf
Jonathan Malat (tv/web), ledende fotograf på TV 2 Fyn
Maria Fonfara (foto), fotojournalist
Morten Fauerby (tv/web), fotojournalist, kreativ direktør og medejer af Montgomery
Tina Enghoff (foto), billedkunstner

Årets Pressefoto 2019
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
166 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.678 fotos og 35 tv/web-produktioner.
Dommere:
Christian Vium (foto), lektor i visuel antropologi, fotograf, filmmager, Aarhus Universitet, Danmark.
Jonathan Grevsen (tv og web), fotojournalist, freelance, Danmark
Kristine Kiilerich (foto), fotojournalist, freelance, Danmark
Louise Koustrup (tv og web), fotojournalist og journalistisk webproducer, TV 2/Fyn, Danmark
Louise Leth (tv og web), dokumentarinstruktør, fotojournalist, Danmark
Mette Frandsen (foto), fotojournalist, underviser bl.a. på Fatamorgana og Grundvigs Højskole, Danmark
Michael Koch (foto), pressefotograf, freelance, Danmark
Mie Brinkmann (foto), fotoredaktør, Weekendavisen, Danmark

Årets Pressefoto 2018
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
165 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.545 fotos og 53 tv/webproduktioner.
Dommere:
Ellen Gossner (foto), fotojournalist og lektor, Oslo Metropolitan University, Norge
ristoffer Juel Poulsen (tv og web), fotojournalist og filmmager, freelance, Danmark
Marie Hald (foto), fotojournalist, freelance, Danmark
Morten Pape (foto), fotojournalist, Horsens Folkeblad, Danmark
Puk Damsgård (foto), mellemøstkorrespondent og forfatter, DR, Egypten
Rasmus Degnbol (tv og web), dokumentarfotograf og visuel kunstner, freelance, Danmark
Tao Lytzen (foto), fotograf, freelance Danmark
Stéphanie Surrugue (tv og web), international korrespondent og forfatter, DR, Frankrig

Årets Pressefoto 2017
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
168 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.992 fotos og 49 tv/webproduktioner.
Dommere:
Lars Dareberg (foto), pressefotograf, freelancer, Sverige
Lisa Flood (tv og web), videojournalist, Danmark
Mette Mørk (foto), fotojournalist, Vejle Amts Folkeblad, Danmark
Mette Sandbye (foto), professor i fotografi, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, Danmark
Nicolai Brix (tv og web), tilrettelægger og kameramand, freelance, Danmark
Peter Hove Olesen (foto), fotojournalist, Politiken, Danmark
Sofie Amalie Klougart (foto), dokumentarisk fotograf, freelance, Danmark
Theis Mortensen (tv og web), kameramand, freelance kameramand kombineret med et job som tv- og stillfotograf hos Mikkeller, Danmark

Årets Pressefoto 2016
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København.
168 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.442 fotos og 51 tv/webproduktioner.
Dommere:
Betina Johnbeck (tv og web) fotograf og klipper, DR, Danmark
Christian Als (tv og web) fotojournalist og instruktør, freelance, Danmark
Jacob Ehrbahn (foto) pressefotograf, Politiken, Danmark
Jørn Stjerneklar (tv og web) fotograf, freelance, Sydafrika
Morten Stricker (foto) fotojournalist, Dagbladet Holstebro Struer, Danmark
Niels Ahlmann Olesen (foto), fotojournalist, Berlingske, Danmark
Susanne Sayers (foto) journalist, freelance, Portugal
Åsa Sjöström (foto) fotojournalist, freelance, Sverige

Årets Pressefoto 2015
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København
179 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.710 fotos og 68 tv-indslag/webproduktioner til konkurrencen.
Dommere:
Benjamin Kürstein (foto) chefredaktør, Vice, Danmark
Carsten Reenberg (tv og web) instruktør, fotograf og tv-fotograf, TV 2, Danmark
Jan Grarup (foto), pressefotograf, freelance, Danmark
Linda Kastrup (foto), fotojournalist, Berlingske, Danmark
Mette Korsgaard (tv og web), journalist på eget filmselskab, Kragefilm, Danmark
Michael Bager (foto), fotochef, Fynske Medier, Danmark
Michael Koch (tv og web) fotoredaktør, Nordjyske Medier, Danmark
Steffen Jensen (foto), mellemøstenkorrespondent, TV 2, Danmark

Årets Pressefoto 2014
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København
192 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.902 fotos, 35 tv/video-indslag og 31 multimedieproduktioner.
Dommere:
Christian Als (tv og web), fotojournalist, Berlingske, Danmark
Joachim Adrian (foto), fotojournalist, Politiken, Danmark
Lasse Jensen (foto), journalist, Information, Danmark
Niels Hjerrild (foto), direktør, Scanpix, Danmark
Ole Jermiin Dieserud (web og tv), tv-fotograf, TV2 Østjylland, Danmark
Paul Hansen (foto), fotojournalist, Dagens Nyheter, Sverige
Poul Madsen (tv og web), fotojournalist, Bombay Flying Club, Danmark
Sofia Wraber (foto), fotojournalist, dokumentarist og billedredaktør, Børsen, Danmark

Årets Pressefoto 2013
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København
196 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.954 fotos, 25 tv-indslag og 13 multimediebidrag.
Dommere:
Knud Brix (foto), journalist, TV2 Nyhederne
Astrid Dalum (foto) fotojournalist, freelance
Erik A. Frandsen (foto) billedkunstner
Ulrik Pedersen (foto), fotojournalist, JydskeVestkysten
Carsten Snejbjerg (foto), fotojournalist
Henrik Bo (web og tv), tv-Fotograf og fotojournalist, Nordjyske Medier
Didde Elnif (web og tv), journalist
Sofia Wraber (web og tv), fotojournalist og billedredaktør, Børsen og freelance

Årets Pressefoto 2012
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København
190 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.859 fotos, 20 tv/video-indslag og 28 multimedieproduktioner.
Dommere:
Henriette Lind (foto), journalist, Politiken, Danmark
Lars Dareberg (tv og web), pressefotograf, Sydsvenskan, Sverige
Lene Esthave (foto), fotojournalist, freelance, Danmark
Mads Nissen (foto), fotojournalist, Berlingske, Danmark
Magnus Wennman (foto), fotojournalist, Aftonbladet, Sverige
Marianne Leth (tv og web) pressefotograf, Ugebladet Søndag, Danmark

Årets Pressefoto 2011
Udstillingen åbnede på Det Kgl. Bibliotek, København
203 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3063 fotos, 12 tv-nyheder, 8 tv-dokumentarer og 18 multimedieproduktioner.
Dommere:
Ane Cortzen (tv og web), arkitekt, grafisk designer og tv-vært, Danmarks Radio, Danmark
David Høgsholt (foto): fotojournalist, freelance, Shanghai
Harald Henden (foto), fotojournalist, Verdens Gang, Norge
Henrik Kastenskov (tv og web), multimediedesigner, Bombay Flying Club, Danmark
Mads Hansen (foto), fotochef, Fynske Medier, Danmark
Martin Slottemo Lyngstad (tv og web), journalist og nu fotojournaliststuderende, Norge
Nils Lund Pedersen (foto): fotograf, freelance, Danmark
Tine Harden (foto), fotograf, freelance, Danmark

Årets Pressefoto 2010
Udstillingen åbnede i Det Kongelige Bibliotek, København
190 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.844 fotos og 18 multimedieproduktioner. [Antallet af tv-indslag er pt. uopgjort]
Dommere:
Carsten Reenberg (tv og web), Instruktør, fotograf og tv-fotograf på TV2, Danmark
Christiane Breustedt (foto), fotoskribent, Tyskland
Lars Krabbe (foto) pressefotograf, Morgenavisen Jyllands-Posten, Danmark
Leif Davidsen (foto) journalist og forfatter, Danmark
Louise A. Jappe (tv og web), tv-journalist og redaktionschef, freelance, Danmark
Mads Greve (foto) , lektor, Danmarks Journalisthøjskole, Danmark
Sigrid Nygaard (foto) billedredaktør, Information, Danmark
Steven Achiam (tv og web) fotojournalist, freelance, Danmark

Årets Pressefoto 2009
Udstillingen åbnede i Det Kgl. Bibliotek, København
208 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3.193 fotos og 36 tv- og multimedieproduktioner.
Dommere:
Espen Rasmussen (foto), billedchef, Verdens Gang, Norge
Linda Henriksen (foto) pressefotograf, Berlingske Tidende, Danmark
Mikkel Hertz (tv og web), kanalcef, TV2 News, Danmark
Sofus Comer (tv og web), fotojournalist, Danmark
Teit Hornbak (foto), nyhedschef, Polfoto, Danmark
Troels Sørensen (tv og web), videojournalist mv, East Production, Danmark

Årets Pressefoto 2008
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense
228 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3.455 fotos, 16 tv-produktioner, 2 webtv-produktioner og 42 bidrag til visuel journalistik på internettet.
Dommere:
Carsten Ingemann (foto), pressefotograf, freelance, Danmark
Mette Vibe Utzon (tv og web), journalist, tv-vært, redaktør og forfatter, Danmarks Radio, Danmark
Miriam Dalsgaard (foto), fotojournalist, Politiken, Danmark
Peter Dejong (foto), fotojournalist, AP, Holland
Rikke Bekker (tv og web), producent og medejer, B-Film, Danmark
Thomas Willmann (tv og web), pressefotograf, Ekstra Bladet, Danmark.

Årets Pressefoto 2007
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
224 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3.430 fotos og 15 indslag til tv og webkategorierne.
Dommere:
Anders Agger (tv og web), dokumentarist og tv-journalist, Danmark
Brian Karmark (foto), fotochef, Fyens Stiftstidende, Danmark
Casper Dalhoff (foto), pressefotograf, Morgenavisen Jyllands-Posten, Danmark
Christoffer Guldbrandsen (tv og web), dokumentarfilminstruktør, Danmark
John McConnico (foto) fotojournalist, freelance, København
Julie Falkentorp (tv og web) , billedredaktør, Politiken, Danmark.

Årets Pressefoto 2006
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
224 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3.526 fotos og 12 tv-produktioner. Webkategorier er ikke opgjort
Dommere:
Annemor Larsen (foto og web), pressefotograf, Verdens Gang, Norge
Arne Mariager (foto og web), chefredaktør, Vejle Amts Folkeblad, Danmark
Carsten Reenberg (tv), fotograf, TV2, Danmark
Lars Schou (tv), tv-fotograf, Danmark
Søren Bidstrup (foto og web), fotojournalist, Berlingske Tidende, Danmark
Thomas Stokholm Vorf (tv), journalist, medejer, Bastadr Film, Danmark

Årets Pressefoto 2005
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
217 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 3.431 fotos, 11 web-produktioner samt et uoplyst antal tv-produktioner
Dommere:
Anette Claudi (tv), redaktør, TV-Avisen, Danmark
Bjarke Myrthu (foto og web), Chefredaktør, Magnum in Motion, New York
Jan Grarup (foto og web), pressefotograf, Politiken, Danmark
Marianne Leth (tv), journalist og videofotograf, Danmark
Michael Lindebjerg (tv), cheffotograf, TV2, Danmark
Tao Lytzen (foto og web), freelancefotograf, Hjørring

Årets Pressefoto 2004
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
199 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.865 fotos, 9 tv-indslag og 4 produktioner til Visuel journalistik på Internettet
For første gang udvalgte dommerne billederne digitalt på en skærm frem for papirkopier som alle tidligere år.
Dommere:
Brian Storm, vicepræsident, Corbis, USA
Lotte Mejlhede, studievært, TV2 Nyhederne, Danmark
Terje Bringedal, pressefotograf, Verdens Gang, Norge

Årets Pressefoto 2003
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
177 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.255, 12 videoer og 6 links til hjemmesider
Dommere:
Per Mikael Jensen, redaktør, Metro, London
Veronica Melå, fotojournalist, Norge
Volker Lensch, billedchef, Stern, Hamborg

Årets Pressefoto 2002
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
180 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 2.311 fotos og 14 tv-indslag
Dommere:
Anette Claudi, redaktør, DR Dokumentar, Danmark
Anders Petersen, dokumentarfotograf, Sverige
Harald Henden, fotojournalist, Verdens Gang, Norge

Årets Pressefoto 2001
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
149 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.639 fotos
Dommere:
Anders Agger, journalist, Søndagsmagasinet ved DR-Nyheder, Danmark
Henrik Saxgren, pressefotograf, Danmark
Karin Becker, professor, Stockholms Universitet

Årets Pressefoto 2000
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
1.904 fotos og 11 tv-produktioner blev indsendt til konkurrencen
Dommere:
Carsten Ingemann, pressefotograf, Morgenavisen Jyllands-Posten, Danmark
Colon Jacobson, billedredaktør, Cardiff University, England
Mette Fugl. journalist, Danmarks Radio, Bruxelles

Årets Pressefoto 1999
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
1.683 fotos og 10 tv-indslag blev indsendt til konkurrencen.
Dommere:
Kjartan Thorbjörnsson, pressefotograf, Morgunblaðið, Reykjavik
Leif Davidsen, forfatter og journalist, Danmark
Per Folkver, fotograf, Danmark

Årets Pressefoto 1998
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense
160 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.655 fotos og 14 tv-produktioner
Dommere:
Poul Nesgaard, rektor, Den Danske Filmskole
Søren Pagter, pressefotograf, lektor på Danmarks Journalisthøjskole
Tor Arne Dalnes, billedredaktør, Dagbladet, Oslo

Årets Pressefoto 1997
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense
186 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.650 fotos og 15 tv-produktioner
Dommere:
Jens Assur, reportagefotograf, freelance, Sverige
Jens-Kristian Søgaard, billedredaktør, Morgenavisen Jyllands-Posten, Danmark
Poul Ib Henriksen, portræt- og reklamefotograf, Århus

Årets Pressefoto 1996
Udstillingen åbnede i Brands Klædefabrik i Odense.
162 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen mere end 1.600 fotos og 11 tv-produktioner
Dommere:
Hasse Persson, pressefotograf, freelance, Sverige
Holger Blom, medredaktør, Billed-Bladet, Danmark
Lars Schou, film- og tv-fotograf, DR-Dokumentar, Danmark

Årets Pressefoto 1995
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense
138 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.280 fotos og 12 tv-produktioner
Dommere:
Carsten Reenberg, presse- og tv-fotograf, TV 2
Hans T. Dahlskog, billedredaktør, Pressens Bild, Stockholm
Viggo Rivad, fotograf, København

Årets Pressefoto 1994
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense
150 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.495 fotos
Dommere:
Frode Pedersen, pressefotograf, Norge
Søren Lorenzen, pressefotograf, Morgenavisen Jyllands-Posten
Thorbjørn Andersson, fotograf, Expressen, Sverige

Årets Pressefoto 1993
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
148 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen
Dommere:
Jens-Kristian Søgaard, rektor, Danmarks Journalisthøjskole
Karina Jensen, pressefotograf, Aftenposten, Norge
Per Lindström, billedredaktør, Sydsvenska Dagbladet, Sverige

Årets Pressefoto 1992
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik i Odense.
142 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.243 fotos
Dommere:
Kjeld Torbjørn, redaktionschef, Horsens Folkeblad
Luc Delahaye, reportagefotograf, Sipa Press, Paris
Urban Bråde, pressefotograf, Scandia Photopress, Stockholm

Årets Pressefoto 1991
Udstillingen åbnede i Brandts Klædefabrik, Odense
164 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.237 fotos
Dommere:
Jens-Kristian Søgaard, prorektor og leder af pressefotografuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus
Páll Stefánsson, pressefotograf, Icelandic Review, Island
Terry Fischer, freelance, London

Årets Pressefoto 1990
Udstillingen åbnede på Brandts Klædefabrik i Odense.
127 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen 1.085 fotos
Dommere:
Lars Falén, billedredaktør, Verdens Gang, Oslo
Heine Pedersen, pressefotograf, freelance, Barcelona
John Morris, billedredaktør, Paris

Årets Pressefoto 1989
Udstillingen åbnede på Brandts Klædefabrik i Odense.
Dommere:
Bjørn Finstad, fotochef, leder af den norske pressefotografuddannelse
Jørgen Roos, filminstruktør, Danmark
Torbjörn Andersson, pressefotograf, Expressen, Sverige

Årets Pressefoto 1988
Udstillingen åbnede på Brandts Klædefabrik i Odense
128 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen knapt 1.400 fotos
Dommere:
Jacob Forsell, pressefotograf, Stockholm
Jørgen Leth, filminstruktør, København
Øystein Kleiven, billedredaktør, Oslo

Årets Pressefoto 1987
Udstillingen åbnede på Brands Klædefabrik, Odense
Dommere:
Dag Bæverfjord, pressefotograf, VG, Oslo
Jens-Kristian Søgaard, prorektor, Danmarks Journalisthøjskole
Kari René Hall, pressefotograf, Los Angeles Times, USA

Årets Pressefoto 1986
Udstillingen (PF's 75-års jubilæumsudstilling) åbnede på Brandts Klædefabrik i Odense
Dommere:
Axel Bolvig, lektor, Københavns Universitet og forfatter til 'Det Evige Øjeblik, udgivet i anledning af PF's 75-års jubilæum
Erik Clausen, filminstruktør, København
Gunilla Eldh, layouter, Dagens Nyheter, Stockholm
Jan Greve, billedredaktør, VG, Oslo

Årets Pressefoto 1985
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
96 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i konkurrencen og indsendte tilsammen knapt 1.000 fotos
Dommere:
Gunilla Eldh, layouter, Dagens Nyheter, Stockholm
Jacob Forsell, pressefotograf, Expressen, Stockholm
Jørgen Kofoed, freelance-layouter, København

Årets Pressefoto 1984
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Cirka 750 fotos var indsendt til konkurrencen
Dommere:
Jacob Forsell, pressefotograf, Expressen, Stockholm
Knut Dallbak, fagmedarbejder, Institutt for Journalistikk, Frederikstad
Øystein Kleiven, billedredaktør, Ernst G. Mortensens Forlag, Oslo

Årets Pressefoto 1983
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Axel Bolvig, lektor, Københavns Universitet
Bodil Söderlund, redaktør,
Kurt Thybo, chefredaktør, København

Årets Pressefoto 1982
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Jarmo Hietaranta, pressefotograf, Helsingfors
John Christensen, pressefotograf, Göteborg
Paul Hammerich, forfatter, København

Årets Pressefoto 1981
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Axel Bolvig, lektor, Københavns Universitet
Kurt Thybo, tidl. chefredaktør, København
Tore Falk, ExpressenStockholm

Årets Pressefoto 1980
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Anders Engmann, pressefotograf, Sverige
Axel Bolvig, lektor, Københavns Universitet
Erica Just, billedredaktør, Stern, Hamborg

Årets Pressefoto 1979
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Anders Engmann, pressefotograf, Sverige
Erica Just, billedredaktør, Stern, Hamborg

Årets Pressefoto 1978
Udstillingen åbnede på Københavns Rådhus
Dommere:
Jarmo Hietaranta, Finland
John Christensen, Sverige
Terje Engh, Norge

Årets Pressefoto 1977
Udstillingen åbnede på Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg
Mere end 600 fotos var indsendt til konkurrencen
Dommere:
Caj Brehmer, Finland
John Christensen, Sverige
Terje Engh, Norge

Årets Pressefoto 1976
Udstillingen åbnede på Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg
Dommere:
Anders Engmann, pressefotograf, Aftonbladet, Stockholm
Arne Ejby-Ernst, forstander, Danmarks Journalisthøjskole
Axel Jeppesen, chefredaktør, Aarhuus Stiftstidende
Leonard Freed, fotograf, Magnum, Paris
Lars Rostrup Bøyesen, museumsdirektør, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg

Årets Pressefoto 1975
Udstilingen åbnede på Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg
Dommere:
Ingvar Andersson, pressefotograf, Dagens Nyheter, Stockholm
Karsten Leeb-Lundberg, billedredaktør, Sydsvenska Dagbladet, Sverige
Lennart Peters, pressefotograf, Scandia Photopress, Sverige
Poul Erik Gustavsson, pressefotograf, Bara Bilder, Sverige
Rolf Zieger, billedredaktør, Scandia Photopress, Sverige

Årets Pressefoto 1974
Udstillingen åbnede i Fyns Forum i Odense.
Dommere:
Jan Greve, billedredaktør, VG, Oslo
Tore Falk, fotografchef, Expressen, Stockholm
Øystein Kleiven, billedredaktør, Oslo

Kilde: Udstillingskataloger fra Årets Pressefoto


Using Format