KATEGORIER

I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2019, er der i alt 16 kategorier.

Opdateret 16. september 2019.


KATEGORIER

I dette års konkurrence, Årets Pressefoto 2019, er der i alt 16 kategorier.

Dommerne vælger én vinder og en 2.-pris i hver kategori - undtagen i kategorierne Årets Pressefoto, og Årets Pressefotograf samt Long Term Project, hvor der kun vælges én vinder.

STILLBILLEDER

(1) Årets Pressefoto

 • Årets bedste billede, som vælges på tværs af kategorier blandt samtlige indsendte fotos. 
 • Dommerne kan kun vælge blandt billeder optaget i konkurrenceåret, således at billeder optaget uden for konkurrenceåret ikke kan udtages til selve »Årets Pressefoto«.
 • Der kåres én vinder. 

(2) Årets Pressefotograf

 • Årets Pressefotograf er en kollektion på 5 fotografier.
 • Alle typer historier og alle typer billedsprog bedømmes ligeligt i kåringen af den fotograf, der træder klarest frem i sin historiefortælling og personlige billedsprog. Således bedømmes de store, tunge udenlandske historier på lige fod med lokale hverdagshistorier. 
 • Den fotograf, der mestrer mange genrer, bedømmes på lige fod med den specialiserede fotograf, som formår at skabe en stærk visuel profil indenfor sit felt. Der er ikke noget krav om, at vinderkollektionen bør bestå af en bestemt variation.
 • Kollektionen må kun bestå af billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer én vinder.

(3) Årets Nyhedsbillede, Danmark

 • Nyhedsbilleder og serier udelukkende optaget i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne). 
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(4) Årets Nyhedsbillede, Udland

 • Nyhedsbilleder og serier optaget i hele verden.
 • Enkeltbillede eller serie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(5) Årets Portræt, Enkeltbillede

 • Et enkelt stærkt portræt.
 • Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(6) Årets Portræt, Serie

 • En portrætserie på op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret 
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(7) Årets Reportage, Danmark

 • Reportagebilleder og serier optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne). 
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før eller efter konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2019), forudsat at de ikke har været indsendt til Årets Pressefoto tidligere. Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier på op til 8 billeder
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(8) Årets Reportage Udland

 • Reportagebilleder og serier optaget i udlandet.
 • Enkelte billeder i denne kategori kan være optaget før konkurrenceåret (1. januar til 31. december 2019), forudsat at de ikke har været indsendt tidligere. Højst 1/3 af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.
 • Enkeltbillede eller serier på op til 8 fotografier
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris.

(9) Årets Sportsbillede

 • Stærkt enkeltbillede med vægt på action i sport.
 • Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne kårer en vinder og en 2.-pris

(10) Årets Kulturbillede

 • Billeder indenfor teater, musik, kunst, mode, sport, underholdning, fritid m.m.
 • Enkeltbillede eller serier op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(11) Årets Danske Hverdagsbillede

 • Hverdagsbilleder optaget udelukkende i Kongeriget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne). 
 • Enkeltbillede.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(12) Åben Klasse

 • Konceptuelt og nytænkende fotografi, der ikke emnemæssigt knytter sig specifikt til de øvrige kategorier. 
 • Enkeltbillede eller serier op til 8 fotografier.
 • Der må kun indsendes billeder optaget i konkurrenceåret
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(13) Long Term Project

 • Vedholdende fotografiske projekter indenfor alle kategorier, der strækker sig over flere års arbejde. 
 • Der kan sammensættes en kollektion med ældre materiale. Fotografier fra tidligere år må dog max. udgøre 80 %. Billeder fra tidligere år kan ikke plukkes til andre kategorier eller til selve udstillingen.
 • Serier fra 2 til 15 fotografier.
 • Dommerne vælger en vinder.

ANTAL BILLEDER

Du kan indsende enkeltbilleder eller serier på højst 8 billeder i hver kategori, dog 15 billeder i kategorien Long Term Project.

De totale indsendte antal billeder må ikke overstige 35.

Du skal selv angive, hvilken kategori dine billeder deltager i. Det gør du i forbindelse med upload.

For alle billeder indsendt til Årets Pressefoto gælder det, at de ikke tidligere må have været præmieret i konkurrencen. Det gælder også næsten identiske optagelser fra samme begivenhed. 

Dvs, at i de kategorier, hvor ældre materiale er tilladt, må materialet gerne tidligere have været indsendt. Men har det tidligere været premieret, kan det ikke længere indsendes. Undtaget herfra er kategorien Long Term Project.

DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan plukke et enkelt billede ud af en serie, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine fotos. Det gælder dog ikke billeder fra Årets Reportage Danmark, Årets Reportage Udland eller Long Term Project som er optaget udenfor konkurrenceåret.

FLERE PF-MEDLEMMER OM ÉT STILLFOTOPROJEKT

Hvis flere PF-medlemmer indsender et fælles projekt til kollektiv bedømmelse, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. 

Det gælder desuden, at alle medvirkende fotografer i et sådan projekt skal være medlem af PF samt tilmeldt ÅP. Projektet behøves dog kun indsendt én gang.

Det er ikke tilladt at indsende i et kollektivt navn. Du skal skrive alle navne og medlemsnumre på materialet ved tilmeldingen. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF- medlemmer.

Projekter til kollektiv bedømmelse, kan ikke indsendes i kategorien Årets Pressefotograf og ikke deltage i udvælgelsens til Årets Pressefoto.

BILLEDER PÅ UDSTILLINGEN

Udover de præmierede billeder udvælges en række billeder, der kommer med på udstillingen. Hvor mange afhænger af, hvor meget de præmierede fotografier fylder. Der udvælges både enkeltbilleder og serier til udstilling. Billeder og serier, der tidligere ville have opnået en tredjeplads, kan således finde vej her. Ligeledes kan dommerne her vise billeder og serier med tanke for den bedste overordnede udstillingsoplevelse.

TV/WEB

(14) Årets Korte Indslag, tv/web

 • Årets Korte Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Alt materiale skal være produceret i konkurrenceåret.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(15) Årets Lange Indslag, tv/web

 • Årets Lange Indslag, tv/web kan være produceret til alle slags medier og platforme og kan indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion, der kun kan ses fra start til slut.
 • Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

(16) Årets Åben Klasse, tv/web

 • Årets Åben klasse, tv/web er åben for alle produktioner og forventes at samle de produktioner, der ikke passer ind i de to andre kategorier – Årets Korte Indslag, tv/web og Årets Lange Indslag tv/web, men også de produktioner, der er interaktive, hvor læseren/seeren har flere indgange og selv kan bestemme, i hvilken rækkefølge materialet skal ses.
 • Ældre optagelser kan anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i konkurrenceåret.
 • Hvis flere PF-medlemmer sammen producerer et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved upload. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.
 • Fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.
 • I tv/web-kategorierne kan du indsende højst 9 produktioner og højst 3 i hver kategori.
 • Dommerne vælger en vinder og en 2.-pris.

TIDSBEGRÆNSNING AF PRODUKTIONERNES LÆNGDE

Når vi ikke har sat max-tidsbegrænsning på Årets Korte Indslag tv/web, skyldes det, at vi gerne vil give dommerne et større spillerum, så de ikke vil være nødt til at droppe en god produktion, der måttet overskride fx en 5-minutters grænse, med få minutter.

DOMMERNE KAN FLYTTE FRA ÉN KATEGORI TIL EN ANDEN

Dommerne kan vælge at præmiere et indslag i en anden kategori end den er indsendt i, hvis du har givet din accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af dine produktioner.

HVOR MEGET MATERIALE MÅ VÆRE UDEN FOR KONKURRENCEÅRET?

Den indsendte produktion må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte produktioner.

Ældre og fremmed materiale kan anvendes i begrænset omfang og skal have karakter af supplerende optagelser, baggrund og lignende. Højst en tredjedel af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret.

Op til 1/3 af billedmaterialet kan være optaget før konkurrenceåret. Den fordeling vurderes medietype for medietype, således at ingen medietype må bestå af mere end 33 % ældre materiale. Video opgøres i sekunder, stillbilleder - herunder slideshows - opgøres i antal billeder. Det gælder også slideshows, der afvikles i et videoformat.

Tekst, grafik og lyd medregnes ikke.

Brug af fremmed og ældre materiale skal angives ved tilmeldingen.

UPLOAD AF TV/WEB-PRODUKTIONER

Alle videoindslag skal uploades til Pressefotografforbundets Dropbox - der accepteres ikke længere link til Vimeo, YouTube og hjemmesider.

Komprimering af indslag skal ske efter vejledning fra Vimeo

I helt specielle tilfælde - fx ved komplicerede interaktive multimedie-produktioner - kan det accepteres at indsende et link til hjemmesiden, hvor produktionen kan afspilles. Den tilmeldte produktion må ikke ændres efter indsendelsesfristen. Produktionen skal være frit tilgængelig på internettet i perioden fra indsendelsesfristen og hele udstillingsåret, eller skal kunne flyttes til PF’s server, hvis den vinder kategorien eller opnår at blive nomineret.

Using Format